Journalistiliitto perii jäsenmaksuja tylyllä ja tehottomalla tavalla. Liitto viestii jäsenilleen, että se lähettää yhden ainoan uusintalaskun, minkä jälkeen jäsen välittömästi erotetaan, jos jäsen ei maksa tai ei ota yhteyttä liittoon. Liitto ei välttämättä toimi täsmälleen näin, mutta se katsoo perustelluksi näin tylyn viestinnän. Kysyin asiasta hallitukselta liiton kevätvaltuustossa.

Journalistiliiton tapa periä jäsenmaksuja on tehoton, koska se hukkaa rahaa.

 

Sain liitosta seuraavan kirjeen:

Pääsin kysymään jäsenmaksuperintäviestinnän funktiosta Journalistiliiton kevätvaltuuston kyselytunnilla, koska osallistuin kokoukseen varajäsenenä. Puheenvuoroni oli jotakuinkin seuraava:

Huomenta

Tässä on heijastettuna Journalistiliiton kaunis kirje. Sen kaunein kohta on korostettuna: ”Jäsenmaksunsa laiminlyönyt jäsen joudutaan liiton sääntöjen mukaan erottamaan. Tämän kirjeen jälkeen ei lähetetä uutta muistutusta tai yhteydenottopyyntöä.”

Tämä on jäsenmaksun karhukirje, ensimmäinen ja ainoa.

Ensimmäinen ja ainoa.

Se on tehokas väline – jäsenten poistamiseen. Mutta sillä on myös välillinen vaikutus: ärsytyskynnys ylittyy.
Journalistiliiton Facebook-sivulla on oman pienen kommenttini lisäksi erään toisen journalistin aloittama keskusteluketju aiheesta.

Olen kuullut, että liitosta on myös tällä menettelyllä aiemmin erotettu ainakin opiskelijajäsen.

Kysymykseni kuuluu: Mitä hallitus aikoo tehdä liiton jäsenmaksukäytänteistä johtuvan jäsenkadon pysäyttämiseksi?

Järjestöasiamies Marja Palmunen kertoi kyselytuntivastauksessaan, että jäsenmaksurästejä on yli 2000 jäsenellä. Käsitykseni mukaan Journalistiliitolla on (vuoden 2013 tietojen mukaan) noin 12000 maksavaa jäsentä, joten perintäkirjeiden viestinnästä saa nauttia joka kuudes jäsen. Se on liki 17 prosenttia jäsenkunnasta. Hallituksesta kysymykseen vastasi puheenjohtaja Arto Nieminen. Hänen käsityksensä oli, että liitosta ei eroteta yhden kirjeen jälkeen vaan että muistutusprosessi olisi kaksiosainen. Vastaustiivistelmät ovat Journalistiliiton kokousraportissa kohdassa Klo 9.15.

Jäsenrekisteristä saamani erittäin asiallisen vastauksen mukaan muistutuskäytäntö oli aiemmin (”useita vuosia aikaisemmin”) kaksiosainen, mutta menettelystä on sittemmin luovuttu. Kuitenkin viestinnän palauttamista kahden kirjeen taktiikalle on vastauksen lähettäneen työntekijän mukaan harkittu. Vastauksen mukaan karhukirje on ollut samantyyppinen useiden vuosien ajan.

Freelance-journalistien Leena Seretin totesi kyselytunnilla, että jäsenmaksu-uudistuksessa toteutettu siirtyminen kuukausikohtaisiin viitenumeroihin ja kuukausittain laskettaviin jäsenmaksutilityksiin osuutena journalistisista tuloista on jopa pudottanut osaston jäsenmäärää ihan hankaluutensa takia. Olen samaa mieltä siitä, että jäsenmaksun maksamista tulisi helpottaa.

Freelance-journalistien yhdistyksessä tehtyjen empiiristen havaintojen lisäksi väitän, että vähintään yksi (ja helposti useampi) jäsen ärsyyntyy tylystä viestinnästä niin paljon, että eroaa liitosta tai antaa erottaa itsensä. Väitän lisäksi, että vähintään yksi kirje hukkuu postissa tai muusta syystä viestintä ei kohtaa vastaanottajaa ja että prosessi etenee vähintään tässä yhdessä tapauksessa jäsenen erottamiseen asti. Kun yksi on mahdollinen, huomattavasti useampi on mahdollinen.

Täyspäinen ammattiviestijä ei tee näin

Yksikään täyspäinen ammattiviestijä ei lähetä kuudesosalle asiakaskunnasta suoraa uhkausta. Esimerkiksi Suomalaisen Kirjallisuuden Seura vaihtoi hiljattain laskuttajaa, ja uudenlainen lasku poikkesi aiemmasta. SKS:n viestintäjohtaja lähetti jäsenille sähköpostiviestin, jossa hän henkilökohtaisesti pahoitteli kömmähdyksiä (seikat olivat hyvin pieniä).

Yksikään täyspäinen ammattiviestijä ei lähetä kirjaamatonta ja saantitodistuksella varustamatonta kirjettä ainoana yhteydenottona ennen asiakassuhteen yksipuolista päättämistä, joka merkitsee rahan jäämistä saamatta paitsi menneeltä ajalta myös kaikelta tulevalta asiakassuhteen ajalta.

Journalistiliiton talous- ja hallintopäällikkö Helena Visti voisi piirtää hallitukselle yksinkertaisen kaavion, josta ilmenee, miten tuottokäyrä käyttäytyy maksajia aktiivisesti vähennettäessä vuosi vuoden jälkeen. Jäsenmaksujen vähentyminen on muutenkin hallituksen pöydällä.

Journalistiliiton Facebook-sivulla on nähtävänä oma, liiton nimellä tagaamani julkinen päivitykseni sekä toisen journalistin aloittama pitkä kommenttiketju samasta asiasta (kohdassa ”Muiden viimeaikaiset julkaisut aiheesta Journalistiliitto”). Liitto hakee par’aikaa tiedottajaa, joka vastannee kommentteihin tarvittaessa.

Journalistiliiton hallituksen jäsen Jussi Ahlroth kommentoi jäsenmaksuviestintää ennen valtuuston kokousta Twitter-keskustelussa:

Kuvittelisin siis että asia muuttuu paremmaksi, mutta mahdollisuuksieni rajoissa seuraan tilannetta. Itse muutun jälleen kuun lopussa valtakirjaperintäiseksi jäseneksi, jollaisia liiton enemmistö on ja joille karhukirjeitä ei pitäisi tulla. Liitolle valitaan uusi valtuusto tämän vuoden aikana, eikä varajäsenyyteni välttämättä jatku eikä jatkuessaankaan veisi välttämättä kokouksiin. Luotan kuitenkin täysin Jussin eteenpäinvientiin.

comments powered by Disqus