Journalistiliiton uusi toimintamuoto, freelancer-työn laskutusta hoitava Mediakunta-osuuskunta, aloittaa suunnitelmien mukaan toimintansa 9.1.2017. Osuuskunnan toiminnan muoto ja sen liitolta tarvitseman lainan määrä on kasvanut merkittävästi siitä, kun liiton hallitus esitti valtuustolle hankkeen hyväksymistä kevätvaltuustossa 26.–27.5.2016.

Valtuusto päätti 27.5., että hallitus saa aloittaa hankkeen ja että perustettavalle osuuskunnalle myönnetään 72 501 euron laina kahdeksi vuodeksi:

Palveluyhtiön käynnistäminen vaatii 4.000 euron pääoman. Journalistiliitto rahoittaa palveluyhtiön käynnistämiseen liittyvät  pääomamenot. Lisäksi yhtiölle myönnetään 72.501 euron laina kahdeksi vuodeksi. Yhtiö maksaa lainan takaisin Journalistiliitolle. Hallitus arvioi toiminnan tarkoituksenmukaisuutta vuosittain.

– Valtuuston pöytäkirja (päätös on esityksen mukainen, esityslista on julkinen asiakirja)

Journalistiliiton syysvaltuuston kokouksessa kerrottiin 8.12.2016, että lainavaraus on lähes kaksinkertaistunut ja lainalle odotettu aikajänne kasvanut kymmeneen vuoteen. Tulkitsen, että tarkka summa ei ole julkinen, joten en kerro sitä. Varmistin luvun ja tutustuin selvityksiä varten ei-julkisiin liiton asiakirjoihin.

Kysyin valtuuston kyselytunnilla 9.12.2016 muun muassa, mitä hallitus voi kertoa lainasumman muuttumisesta. Summasin vastauksen twiitissäni yliolkaisesti ”hanke kehittynyt”. Osuuskunnalle suunniteltu toiminta on kasvanut suunnitellusta. Valtuustolla kuitenkin hyväksytettiin hanke muodossa, jonka pääomatarve oli noin puolet siitä, minkä hallitus on toteuttamassa.

Kevätvaltuusto kävi hankkeesta kriittisen mutta hyvähenkisen ja hyväksyntään päättyneen keskustelun, jossa muun muassa kummeksuttiin valmisteluasiakirjaa epätarkaksi. Hallitus saikin keskustelun pohjalta toimeksiannon toteuttaa hanke, mutta hankkeelle luvattiin (hallitus) ja myös asetettiin (valtuusto) rajat: laina osuuskunnalle 72501 euroa, 4000 euron sijoitus osuuskunnan pääomaan ja lainan kestona kaksi vuotta.

Keskustelussa ja selvityksiini saamassani kirjallisessa vastauksessa valmistelija esitti, että osuuskunnalle annettavan lainan takaisinmaksusta ei päätetty valtuustossa. Kuitenkin valtuustolle annetussa esityksessä ja valtuuston päätöksessä todetaan selkeästi, että laina annetaan kahdeksi vuodeksi.

Journalistiliiton hallitus siis hyväksytti valtuustolla keväällä hankkeen puolella lainavaltuudella ja viidesosalla lainan aikajänteestä verrattuna siihen, mitä hallitus joulukuussa kertoikin toteuttavansa. Valtuuston tehtävä on valvoa hallituksen toimintaa. Pyrin selvittämään hallituksen ja valmistelijoiden kanssa tavan, jolla Journalistiliiton kevätvaltuusto voi valvoa hankkeen taloutta.

Journalistiliiton lakimies Jussi Salokangas twiittasi aiheesta:

En valitettavasti tiedä, mitä pöytäkirjaa hän tarkoittaa. Esitin tietoja useista pöytäkirjoista, joista osa on käsitykseni mukaan ei-julkisia.

Pyydän että mahdollisissa kommenteissa ei käsitellä ei-julkisiksi tiedettyjä seikkoja. Mahdollisista ei-julkisista seikoista voinee tarvittaessa käydä viestinvaihtoa ainakin ns. lehdistön poolin Facebook-ryhmässä.

Kirjoittaja on Suomen Journalistiliiton valtuuston jäsen. Kirjoitus on osa valtuutetun sidosryhmille näkyvää toimintaa. Tarkoitus on antaa liiton jäsenille myös kirjoittajan omaa työpaikkaa laajemmin mahdollisuus saada tietoa ja vaikuttaa päätöksentekoon.

comments powered by Disqus