Suomen Journalistiliitto luopuu ammattiliittoihin sidoksissa olevasta työttömyyskassasta ja siirtää jäsenkuntansa yksityisen Työttömyyskassa Nomitin asiakkaiksi. Hanketta on käsitelty Journalistiliiton hallituksessa, mutta sen valmistelusta ei ole erityisesti tiedotettu jäsenistölle. Kysyin liiton johdolta, miksi, sekä muita kysymyksiä. Puheenjohtaja ja edunvalvontajohtaja ovat nyt molemmat vastanneet, että vastaukset edellyttävät selvitystyötä. Kassojen valtuustot ovat jo päättäneet JET-kassan sulauttamisesta Nomitiin.

Lähetin 31.10. Journalistiliiton puheenjohtajalle Arto Niemiselle ja edunvalvontajohtaja Petri Savolaiselle kysymyksiä Journalistien ja esittävien taiteilijoiden työttömyyskassan JETin ja Työttömyyskassa Nomitin sulautumisesta ja sen valmistelusta. Nieminen vastasi samana iltana ja Savolainen 6.11. Molemmat totesivat, että kysymyksiin vastaaminen edellyttää keskustelua valmistelussa mukana olleiden kanssa. He lupasivat palata asiaan. Käsittelen kuitenkin väliaikatiedot.

Petri Savolainen kertoi, ettei hän ole itse ollut valmistelussa mukana. Hänen mukaansa kassahanketta on käsitelty Journalistiliiton hallituksen kokouksissa, joissa hän on kuullut tietoja asiasta. Savolainen muistutti myös, että Journalistien kassa on fuusioitunut aiemminkin, tuolloin esittävien taiteilijoiden kassan kanssa, jolloin muodostui vuodenvaihteeseen asti toimiva JET.

Savolainen totesi pitävänsä ansiosidonnaista työttömysturvaa yhtenä keskeisenä syynä kuulua liittoon myös jatkossa. Yksi kysymyksistäni oli ”Miten arvioitte mahdollisuutta, että ammattiliiton jäsenyyden ja työttömyyskassan jäsenyyden täydellinen irtautuminen toisistaan saattaa vaikuttaa alenevasti Journalistiliiton jäsenmäärään?” ja toinen ”Miten koette ammattiliiton johtotehtävissä toimivana ja syvästi liittoon sitoutuneena henkilönä sen, että liitto ja sen jäsenet siirtyvät käyttämään niin sanottua yksityistä työttömyyskassaa, jolla ei ole sidoksia mihinkään ammattiliittoon vaan joka pyrkii saamaan ammattiliittoihin kuulumattomia asiakkaita?”

Aiemmin kysyin kassojen yhdistymisestä molempien kassanjohtajalta Aija Ståhlbergiltä.

Lähetin Arto Niemiselle ja Petri Savolaiselle kaikkiaan tällaisen viestin kysymyksineen (olen korjannut kirjoitusvirheitäni):

Hei

Minulle huomautettiin hetikohta tehtyäni pienen blogimerkinnän JET-kassan sulautumisesta Nomitiin, että asiassa on muitakin puolia. Sulautumiseen asti kassa on yhteydessä ammattiliittoihin, mutta kun on enää Nomit, liitot ja kassa ovat toisistaan riippumattomat ja samoin kaikkien jäsenten jäsenyydet. Voisitko kommentoida asiaa lyhyesti blogini satunnaisille lukijoille?

- Miten Journalistiliiton puolelta on otettu kantaa JET-kassan yhdistymishankkeeseen ennen valmistelun aloittamista ja valmistelun aikana?

- Millaista yhteydenpito Journalistiliiton ja JET-kassan valtuuston jäsenten välillä on ollut yhdistymishankkeeseen liittyen?

- Journalistiliitosta on vastattu ainakin yhdelle kysyjälle, että työttömyyskassan sulauduttua Nomitiin liiton jäsenet voivat vapaasti maksaa työttömyyskassamaksunsa haluamaansa kassaan. Pitääkö tämä paikkansa ja miten työttömyyskassan jäsenmaksun perintä aiotaan järjestää jatkossa ja miten tämä vaikuttaa Journalistiliiton jäseniltä perittäviin maksuihin?

- Miten koette ammattiliiton johtotehtävissä toimivana ja syvästi liittoon sitoutuneena henkilönä sen, että liitto ja sen jäsenet siirtyvät käyttämään niin sanottua yksityistä työttömyyskassaa, jolla ei ole sidoksia mihinkään ammattiliittoon vaan joka pyrkii saamaan ammattiliittoihin kuulumattomia asiakkaita?

- Miten arvioitte mahdollisuutta, että ammattiliiton jäsenyyden ja työttömyyskassan jäsenyyden täydellinen irtautuminen toisistaan saattaa vaikuttaa alenevasti Journalistiliiton jäsenmäärään?

- Muuttaako Nomit tietojenne mukaan sääntöjään siten, että vähintään toisen asteen koulutus poistetaan jäseneksiottoedellytyksistä tai journalistisessa ammatissa toimiville annetaan tästä erivapaus?

- Miksi Journalistiliitossa on noudatettu melko pitävää hiljaisuutta jäsenistöön päin työttömyyskassan sulautumishankkeesta?

Kiitos jo etukäteen.

Johan Alén
toimittaja, Journalistiliiton jäsen

 Pyrin kertomaan mahdollisimman nopeasti vastauksista, kun ne saapuvat.

comments powered by Disqus