Päävastuun yksittäisen uutisgrafiikan valmistumisesta tulisi kuulua sellaiselle henkilölle, joka ymmärtää tämän tarkistuslistan kaikki kohdat ja hallitsee niiden aloista riittävästi kyetäkseen hankkimaan tarvittaessa lisävoimia. Sellainen henkilö tietää jo, että ympyröiden pinta-alojen vertailu on yleensä huono esitystapa grafiikassa ja että ympyrän sektorien käyttö grafiikassa on eri asia. Tämä ei ole oppimisen väline vaan tarkistuslista valinnan mukaan infografiikan herätyskokoukselle tai säännölliseen käyttöön toimituksessa.

1 Grafiikan pääjehu | 2 Uutisgrafiikan valmistaja | 3 Toimittaja

Lähdekritiikki. Voiko tilastotiedon lähdemateriaaliin ja siitä toimituksen ulkopuolella tehtyyn tulkintaan luottaa? Onko toimitus hankkinut omat tietonsa luotettavista lähteistä ja analysoinut niitä oikeilla työmenetelmillä? Onko mahdollinen turvautuminen epäluotettaviin lähteisiin perusteltua ja onko epäluotettavasta lähdemateriaalista ja sen käytön perustelusta muistettu mainita lukijoille?

Esitystapa. Soveltuuko valittu esitystapa aineiston julkaisemiseen? Perustele itsellesi esitystavan valinta. Pyri havaitsemaan tavanomaisesta poikkeavat valinnat ja perustele erityisesti ne. Muuta kaikki, mitä et kykene perustelemaan uskottavasti tai mille et saa vakuuttavaa perustelua. Älä kelpuuta perusteluksi yksinomaan esteettistä argumenttia ”se näyttää hyvältä”. Tarkista pitkin matkaa, että luonnokset näyttävät hyviltä.

Riittääkö tämä? Päätä työn tavoitteet ja pyri vähintään täyttämään ne. Jos olet sitoutunut säännöllisesti julkaistavaan, laajaan infografiikkapalstaan, olet väistämättä toisinaan liemessä. Jos työryhmäsi valmistaa nopealla aikataululla grafiikan ehdotusta julkaisun kanneksi, saatat joutua nöyryytetyksi. Tee etukäteen ulkoasuohjeiden lisäksi mallit siitä, mitä erikoistilanteissa ja toisaalta arjen yksinkertaisimmissa pitää ottaa huomioon ja mitä kultakin työltä vaaditaan normaalin, hyvän, lopputuloksen saavuttamiseksi. Jaa tieto työryhmälle. Kun tilanne on päällä, valvo tavoitteiden toteutumista äläkä hyväksy vajaata lopputulosta.

Tarkkuus. Toimituksen käsittely ei saa tuottaa aineistoon uusia virheitä, mutta voi korjata vanhoja virheitä. Vertaa alkuperäisiin aineistoihin: tarkista yhtenevyys. Tarkista erityisesti virheellisinä korjatut kohdat: ymmärrätkö korjauksen ja pystytkö perustelemaan sen? Käske tarkistaa/laskea aineistoon toimituksessa tehty muutos vielä kerran. Epävarmoissa tilanteissa hanki apua, soita tutkijalle, varaudu poistamaan osia tarvittaessa nopeasti.

Taustaosaaminen mielessä. Tilaston ja matematiikan perustaidot. Varmistu omasta osaamisestasi, varmista työryhmäsi jäsenten osaaminen, pidä kirjaa vähintään mielessäsi. Kannusta lisäkouluttautumiseen. Hanki ja pidä mielessäsi ammattitaito, jolla pystyt tarkastelemaan ja erottelemaan erilaisia esteettisiä näkemyksiä ja valitsemaan ja käyttämään niitä tarpeen mukaan omista mieltymyksistäsi riippumatta.

Tarkista ja tarkistuta. Tarkista kaikki. Tarkista sijapäätteiden merkinnät numeroilmaisuissa, erityisesti partitiivi. Arvioi numeroarvojen ja kuvioiden suhteet silmämääräisesti, kysy jos et ymmärrä ja teetä muutoksia, jotta ymmärrät esityksen kaikin osin.

Aikalisä. Jos mahdollista, irrota itsesi ja muita ainakin hetkeksi työn parista ja tarkista kokonaisuuden toimivuus pienen kahvikupillisen tai miten hyvänsä nukutun yön jälkeen. Jos akuutti kriisi on päällä, hae automaatista kupillinen ja mieti matkalla jotain muuta.

PS. Bonuspiste

Excellence. Haasteellisista tehtävistä selviytyminen parantaa työmoraalia. Kehitä työryhmääsi. Hankkikaa aktiivisesti ideoiden tavallista pidempään työstettävä erikoistoteutus ja tähdätkää osallistumiseen kilpailuun. Tämä on sinun show’si, mutta tärkeä osa esimiestaitoasi on jokaisen kannustaminen ylittämään itsensä tyytyväisenä työhönsä. Esimiehesi varmasti huomaavat, jos erikoishankkeesi alkavat haitata arkea. Arjen työ on ensisijainen velvollisuutenne. Tuki hankkeillesi voidaan uhata vetää pois: varaudu etukäteen perustelemaan erikoisponnistelut esimerkiksi arkisen työn sparrauksella ja henkilöstön työhyvinvoinnilla. Muista että infografiikka on ryhmätyötä: älä puurra yksin vaan osallista kenet vain voit, jonka osaaminen ja työpanos auttavat eteenpäin.

comments powered by Disqus