Pian historiaa

Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen vastaa kysymyksiini eräiden luovien alan liittojen työttömyyskassan JETin hiljaisuudessa toteutetusta sulautumisesta yksityiseen Nomit-kassaan.

Journalistiliiton nykyisin käyttämän JET-työttömyyskassan sulautuksen valmistelutehtävät oli Petri Savolaisen mukaan annettu nyt jo eläkkeelle siirtyneelle talouspäällikölle sekä kahdelle liiton hallituksen jäsenelle. Yhdistymistä on "linjattu" liiton hallituksessa. Tämä oli lyhyt vastaus kysymyksiini, miten Journalistiliiton puolelta on otettu kantaa JET-kassan yhdistymishankkeeseen ennen valmistelun aloittamista ja valmistelun aikana sekä millaista yhteydenpito Journalistiliiton ja JET-kassan valtuuston jäsenten välillä on ollut yhdistymishankkeeseen liittyen.

Kysymykseeni kassansulauttamisessa noudatetusta radiohiljaisuudesta Savolainen vastasi:

Enemmän ehkä olisi ollut syytä viestiä, kun asia herättää kysymyksiä. Vien tästä viestiä meidän tiedotukseen ja Journalistiin. Käytännön kannalta muutoksen ei kuitenkaan pitäisi näkyä jäsenelle kuin pikemminkin entistäkin parempana palveluna.

Vastuu radiohiljaisuudesta tuskin kuitenkaan asuu tiedotuksessa ja Journalisti-lehdessä. Edes liittovaltuuston jokaikinen jäsen ei tiennyt valmistelun olevan niin pitkällä, että päätökset on jo tehty. Asian valmistelusta tieto toki on ollut laajemmalla joukolla, toukokuusta alkaen myös valtuustoselostukset huolella lukevilla journalisteilla ja jo viime vuonna JET- ja Nomit-kassojen verkkosivujen tarkoilla seuraajilla. Selvitin hiljaisuutta Journalistiliitossa aiemmassa blogimerkinnässäni.

Journalistiliitto jatkaa työttömyyskassan jäsenmaksun perintää ammattiyhdistysjäsenmaksun yhteydessä nykyiseen tapaan. Se merkitsee, että liiton jäsenellä on mahdollisuus olla kuulumatta työttömyyskassa Nomitiin mutta liitto perii saman jäsenmaksun kuin kassaan kuuluvalta. Myös Journalistiliiton jäsen voisi halutessaan liittyä esimerkiksi johonkin perinteiseen ammattiliittokassaan, mutta tällöin hän joutuisi maksamaan työttömyysturvastaan erikseen.

Savolainen muistutti, että liittoon kuuluminen antaa järjestäytynyttä ja myös oikeudellista tukea ongelmatilanteissa kuten yhteistoimintaneuvotteluissa. Tulkitsen itse, että työttömyyskassa on Journalistiliitolle ydintoiminnasta erillinen palvelu- tai tukitoiminto, jolla ei ole muuta kuin olemassaolon ja toimivuuden merkitykset. Ammattiyhdistysliikkeen keskusjärjestöihin kuulumaton Journalistiliitto ei siis myöskään ole painostettavissa mihinkään mahdolliseen yksityisten työttömyyskassojen vastaiseen ay-rintamaan tai muuhunkaan yhteiseen toimintaan, elleivät sen päättävät elimet itse erikseen halua. Toisaalta Suomen vientiteollisuus ei pysähdy tukilakkoon, jos journalistit joskus päättävät pysäyttää tiedotusvälineet työtaistelussa. Riippumattomuudella on pitkä perinne ja kiistämättömiä etuja sekä omat haittansa.

JET-kassassa on mukana myös yksi keskusjärjestöön sitoutunut SAK:lainen liitto, Suomen Muusikkojen Liitto. Sen siirtyminen yksityisen kassan käyttöön on herättänyt joitakin hämmästyneitä katseita.

Savolainen huojensi epätietoisuudessa eläviä journalisteja tiedolla, että Nomitissa on vireillä jäsenkriteerejä avartava sääntömuutos. Nomit vaatii sääntöjensä mukaan toistaiseksi toisen asteen tutkintoa kaikilta jäseneksi hakevilta, mikä kuulemieni spekulaatioiden mukaan on saattanut suojata kassan toimintaa ja varallisuutta pienimuotoisella elitismillä. En ota spekulaatioon kantaa. Savolaisen kassanjohtaja Aija Ståhlbergilta saaman tiedon mukaan yksikään nykyinen JETin jäsen ei jää Nomitin ulkopuolelle ja "jäseneksi pääsee myös samoin kriteerein".

Journalistiliiton puheenjohtaja Arto Nieminen ei ole vastannut kysymyksiini muistutuksesta huolimatta sen jälkeen kun lupasi viestissään 31.10. palata asiaan. Pyysin 18.11. häneltä vastauksia erityisesti kahteen kysymykseen, jotka mielestäni sopivat liiton ylimmän luottamusjohdon vastattaviksi:

Miksi Journalistiliitossa on noudatettu melko pitävää hiljaisuutta jäsenistöön päin työttömyyskassan sulautumishankkeesta?

Miten koet ammattiliiton johtotehtävissä toimivana ja syvästi liittoon sitoutuneena henkilönä sen, että liitto ja sen jäsenet siirtyvät käyttämään niin sanottua yksityistä työttömyyskassaa, jolla ei ole sidoksia mihinkään ammattiliittoon vaan joka pyrkii saamaan ammattiliittoihin kuulumattomia asiakkaita?

Oman ajankäyttöni vuoksi lopetan asian seuraamisen tähän, jollei asiassa ilmene oleellista uutta. Mahdolliset kommentit ovat luonnollisesti tervetulleita tämän tai aikaisempien blogimerkintöjeni alle. Disqusin toimittama kommentointiosio vaatii JavaScriptin toimiakseen.

Olen Suomen Journalistiliiton liittovaltuuston yleisvarajäsen Helsingin Sanomalehtimiesyhdistyksen edustajille.

comments powered by Disqus