Osallistuin varavaltuutettuna Suomen Journalistiliiton kevätvaltuustoon 15. ja 16.5.2014 Helsingin Sanomalehtimiesyhdistyksen valtuustoryhmässä.

Journalistiliiton kevätvaltuuston kokousasiakirjojen valtaosa on julkistettu verkossa, myös esityslista, kokouksesta tehdyn keskusteluyhteenvedon mukana. Referoin näitä julkistettuja tietoja sekä omia puheenvuorojani. Käsittelen vain osaa kokouksen päättämistä asioista.

Eläkeläisten jäsenmaksu palautettiin valmisteluun

Hallituksen valmistelu eläkeläisiltä perittävästä jäsenmaksusta herätti vilkkaan keskustelun, johon oli saatu evästyksiä myös osastojen kokouksista. Nykyisin eläkeläisjäseniltä ei peritä jäsenmaksuaj, muutta Journalisti-lehden tilaaminen maksaa. Eläkeläisillä on tietyin osin rajatut jäsenoikeudet mutta he saavat esimerkiksi lehdistökortin.

Esitys palautettiin valmisteluun HSY:n esityksestä. Sääntömuutosesitys tulee valtuuston käsittelyyn myöhemmin. Tällä kertaa ei ollutkaan tarkoitus hyväksyä tai hylätä sääntömuutosta, vaan asian käsittelyyn otettiin kantaa.

Hautaus- ja sairauskuluavustuksen lakkauttaminen torpattiin

Esitin HSY:n Lauri Lähteenmäen kannattamana, että Journalistiliiton hallituksen esitystä sosiaaliohjesäännön eli hautaus- ja sairauskuluavustuksen lakkauttamisesta ei hyväksyttäisi. Äänestyksessä esitys voitti toisen esityksen ja edelleen hallituksen esityksen, joten nämä avustukset säilyvät.

Hautausavustuksen lakkauttamista ei erityisesti perusteltu, mutta sairauskuluavustuksen aiheuttamaa työtä pidettiin kuulumattomana liiton työntekijöille ja avun määrää pidettiin liian pienenä, jotta sitä kannattaisi antaa tilanteeseen, joissa perustelun mukaan ”on aina kysymys henkilökohtaisista katastrofeista”.

Otin asian esiin HSY:n hallituksen kokouksessa, johon valtuustoedustajat kutsuttiin evästyksen saamiseksi. Asiassa ei ilmennyt juurikaan uusia seikkoja esityksen tueksi mutta sen sijaan syntyi keskustelu, joka mielestäni osoitti sairauskuluavustuksen tarpeellisuuden.

Käytin valtuustossa jotakuinkin seuraavan puheenvuoron:

Hyvä valtuusto

[Edeltävä puhuja esitti hautausavustuksen säilyttämistä]

Pyydän huomiota eläville, ja esitän, että sosiaaliohjesääntöä ei lakkauteta. Tämä ei ole Journalistiliiton ydintoimintaa, mutta valitettavasti elämme yhteiskunnassa, jossa sosiaalinen tasa-arvo ei ole toteutunut.

Lakkautettavaksi esitetyissä avustuksissa on kyse perinteisestä, tarvittaessa annettavasta avusta. Sihen kuluu pieniä summia vuosittain.

HSY keskusteli asiasta eilen vilkkaasti. [Referoin keskustelun sisältöä hyvin yleisellä tasolla pienelle, suljetulle yleisölle, enkä toista sitä tässä. Totesin kuitenkin, että avustuksista on apua.]

Liitossamme on monenlaisia jäseniä. Sosiaaliohjesääntö ei ole muuttunut tarpeettomaksi.

Liiton sijoitustuotot kannattelevat toimintaa

Tilinpäätöstä ja tulevan budjetin evästystä käsiteltäessä HSY:n Lauri Lähteenmäki löi luun kurkkuun sellaisille äänille, joiden mielestä liiton talous on huonolla tolalla. Keskustelimme asiasta ennakolta, ja laskeskelin nopeasti, että liiton sijoitusvarallisuus tuotti esimerkiksi vuonna 2013 sen verran, että tuotot peittivät toiminnasta aiheutuneen alijäämän ja inflaation ja että pääoma vielä pikkuisen kasvoi tämän lisäksi. Pääomaa ei syöty.

Parina viime vuotena työttömyyskassalle liitosta maksettava summa on kasvanut huomattavasti. Lauri käytti liiton sivuilla olevan raportin mukaan ilmausta ”räjähtänyt”. Tämä asia vaatii huomiota. Taloutta hoitaa liitossa asiantuntevasti talous- ja hallintopäällikkö Helena Visti, joka heti totesikin kokouksessa esitetyt huomiot oikeiksi.

Journalistiliiton tilanne on hyvä. Jäsenmaksujen määrä on kuitenkin pienentynyt, mistä osaltaan johtuen yksimielisesti:

Tiedottajat hyväksytään Journalistiliittoon

Journalistiliiton jäsenkriteerit uudistettiin ja ne tulivat voimaan välittömästi. Tiedottajat ja moni muu journalistisia elementtejä sisältävää työtä tekevä ryhmä voidaan hyväksyä liiton jäseniksi. Hallitus ottaa vastaan jäsenhakemuksia, ja puheenjohtaja Arto Nieminen ilmoitti että hakemusten jättämistä helpotetaan. Nykyisin käytössä ovat vain paperiset, monikohtaiset lomakkeet.

Kyselytunnilla jäsenmaksuperinnästä

Perjantaiaamuna pidettiin valtuuston kyselytunti, jonka ensimmäisenä asiana pääsin ottamaan esille liiton tylyn käytännön jäsenmaksujen perinnässä. Kirjoitin tästä asiasta erikseen, koska se herätti ennalta sosiaalisessa mediassa kiinnostusta ja koska käsittelen pientä aihetta varsin seikkaperäisesti.

comments powered by Disqus