Journalistien ja esittävien taiteilijoiden työttömyyskassa JET sulautuu Työttömyyskassa Nomitiin. Asian valmistelua ja toteutumista on ympäröinyt hiljaisuuden piiri. Yhdistymisestä on tiedetty työttömyyskassa-alalla ja Journalistiliiton aktiivisissa piireissä, satunnaisemmin näiden ulkopuolella. JET-kassan johtaja Aija Ståhlberg nimitettiin vuosi sitten myös Nomitin johtoon. Kysyin häneltä kassojen keskinäisistä menettelytavoista.

Journalistiliiton verkkosivuilla ilmaantui hiljattain kuulutus, jossa kerrottiin työttömyyskassojen sopineen yhdistymisestä. Sen mukaan yhdistyminen on hyväksytty kassojen valtuustojen kokouksissa 28.9.2013, niin että JET sulautuu Nomitiin 1.1.2014.

JET-kassan sulautumisaikeita Nomitiin esiteltiin Journalistiliiton valtuuston kevätkokouksessa 23.–24.5.2013 talouspäällikön katsauksessa:

Talouspäällikkö Marjut Mikkonen kertoi työttömyyskassan edustajiston aamuisesta kokouksesta. Kassan puolella on neuvoteltu fuusiosta Nomit-kassan kanssa ensi vuoden alusta. Eläkkeelle syksyllä jäävä Mikkonen kiitti myös valtuustoa kaikista näistä värikkäistä vuosista ja toivotti valtuustolle hyvää jatkoa.

JETin verkkosivuilla kerrotiin jossakin vaiheessa vuotta 2012, että Aija Ståhlberg asettuu johtamaan JETin lisäksi myös Nomitia:

Työttömyyskassa Nomit ja Journalistien ja esittävien taiteilijoiden työttömyyskassa tiedottavat

Journalistien ja esittävien taiteilijoiden työttömyyskassa ja Työttömyyskassa Nomit ovat aloittaneet fuusioneuvottelut. Fuusiolla kassat tavoittelevat kestävämpää kassakokoa,toiminnan haavoittuvuuden vähentämistä, asiakaspalvelun parantamista, työhyvinvoinnin lisäämistä ja hallintokulurakenteen tervehdyttämistä.

Kassojen fuusiohanke on tarkoitus esitellä kassojen edustajistoille keväällä 2013 päätettäväksi. Fuusion toteutumisajankohdaksi on suunniteltu 1.1.2014. Journalistien ja esittävien taiteilijoiden työttömyyskassan johtaja Aija Ståhlberg toimii myös Työttömyyskassa Nomitin kassanjohtajana oman työnsä ohella 1.11.2012 lukien.

(Tieto on Googlen välimuistitallenteesta, koska en löytänyt tietoa JETin sivuilta.)

Työttömyyskassa Nomit toimi aiemmin nimellä Merkonomien Työttömyyskassa. Sen ominaispiirre ammattiliittojen piiriin kuulumattomien kassojen joukossa on, etä se on edellyttänyt jäsenkunnaltaan vähintään toisen asteen tutkintoa (lukio, ammattitutkinto). Journalistisissa töissä ei ole vähimmäiskoulutusmäärää. Julkisuuteen ei ole vielä kerrottu, miten Nomitin sääntöjä muutetaan, mutta kassanjohtaja Aija Ståhlberg välitti ystävällisesti käyttööni lyhyen, yhdelle arkille mahtuvan sulautumissopimuksen, jossa todetaan:

4. Vastaanottava kassa muuttaa sääntöjään sulautumisen edellyttämällä tavalla ottaen huomìoon Finanssivalvonnan mahdollisesti vaatimat muutokset.

Sulautumissopimuksen allekirjoittajat ovat kummankin kassan hallitusten puheenjohtajat ja kummankin kassan kohdalla kassanjohtaja Aija Ståhlberg. Hän selvensi kaksoisrooliaan sähköpostitse:

Kassojen hallitukset päättivät kesällä 2012 aloittaa alustavat selvitystyöt kassojen mahdollisesta sulautumisesta. Kassanjohtajana Nomitissa toimi tuolloin Sami Aapro. Hänet kutsuttiin toisen kassan johtajaksi marraskuun 2012 alusta lukien. Siinä tilanteessa molempien kassojen hallitukset sopivat, että JET myy Nomitille kassanjohtajapalvelua siihen saakka, kunnes sulautumisasiasta tehtäisiin lopullinen päätös. Mikäli sulautuminen ei toteutuisi, Nomit aloittaisi kassanjohtajan rekrytoinnin.

Ståhlberg kertoi, että yhdistymisneuvottelut on käyty kassojen puheenjohtajiston ja hallitusten kesken. Hänen mukaansa kassanjohtaja toimii lähinnä asiantuntijana kassan päivittäisen toiminnan ja viranomaisten suhteen.

Omista yhdistymiseen liittyvistä tehtävistään Ståhlberg kertoi, että hallitus on velvoittanut hänet toimittamaan käsittelyynsä tilinpäätöksiin ja talousarvioihin/ennusteisiin pohjautuvat fuusiolaskelmat ja ehdotukset organisaatiomalliksi. Hän kertoi molempien kassojen käsitelleen asiat samansisältöisinä kokouksissaan.

Sulautumissopimuksen mukaan JETin henkilökunta siirtyy Nomitin palvelukseen vanhoina työntekijöinä entisin ehdoin.

Journalisti-lehti ei ole vielä käsitellyt kassojen yhdistymistä. Journalistiliiton verkkosivuilla asiasta mainittiin lyhyesti edellä mainitussa valtuuston kokousselostuksessa. Tiedusteltuani asiasta tuttaviltani käsitykseni on, että valmistelusta on oltu tietoisia liiton aktiivien keskuudessa. Tätä laajemmalti asiasta tietoiseksi tuleminen on vaatinut omaa perehtyneisyyttä, jota journalistikunnassa luonnollisesti on. Itse kuvittelen olleeni sulautumisen valmistelusta ja asiasta päättämisestä tietämätön 24.10.2013 asti, jolloin havaitsin edellisenä päivänä julkaistun yhdistymiskuulutuksen.

Jäsenten silmiin hiljaisesti toteutettu fuusio on Finanssivalvonnan hyväksyntää ja kenties paperityötä vaille valmis.

Tämän kirjoituksen itse antamiini tehtäviin ei kuulu yhdistymisen syiden selvittäminen. Eri puolilta kuulemani mukaan kassoja on yleisesti yhdistymässä esimerkiksi hallinnollisten tehtävien kasvun ja yhdistymisin saavutettavan kustannustehokkuuden vuoksi. Kuulopuheen mukaan JET-kassassa olisi ollut melko paljon työtä. Synergiaedun hakuun on varmasti syytä.

comments powered by Disqus